VIDEO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0908.414.505

  • vietnamgiahan
Chi tiết

Đầu Khoan 2 Mũi Điều Chỉnh

Mã sản phẩm:
Loại: Vật Tư Ngành Gỗ
Thông tin sản phẩm
Model   Kích thước mm               Khoảng cách mm    Trọng lượng
 A  C  D  E F  G  H  L1  X  Y  Nhỏ nhất Lớn nhất   Năng suất khoan lớn nhất    Kg
2C-W13  10  10  28  55  106.5 57  3  15  115  140.5  40  73.8  13.5  73.5  10 m8x12.5  2.7
2C-W18  10  10  28  55  127.5 67  3  15  112  137  46  88.8 18  90  15 m8x12.5 m10x1.5  3.5
 2C-W25  10  10  28  55  191 109  3  16  120  145  70.7  70.7 25  151  15 m8x12.5 m10x1.5  7.4
 2C-W22  10  10  28  55  143 82  15  114  139  46  88.8 22   106  20 m8x12.5 m10x1.5  4.2
 2C-W26  10  10  28  55  166 92  3  16  120  145 46  88.8 26   126  30 m8x12.5 m10x1.5  5.8
2C-W36  10  10  28  55  211 114  3  16  138  163  70.7 70.7  36  164  50 m8x12.5 m10x1.5  10
2C-W19  10  10  28  55  127.5 67  3  15  112  137  46  88.8  3/4"  3 1/2"  5/8" 7/16" x 14  3.6
2C-W254  10  10  28  55  191 109  3  15  120  145  70.7  70.7  1"  5 3/4"  5/8" 7/16" x 14  7.4

Hình ảnh nội tuyến 1

vat tu nganh go
vat tu nganh go