VIDEO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0908.414.505

  • vietnamgiahan
Chi tiết

Đầu Khoan 3 Mũi Điều chỉnh

Mã sản phẩm:
Loại: Vật Tư Ngành Gỗ
Thông tin sản phẩm
Model   Kích thước mm               Khoảng cách mm    Trọng lượng
 A  C  D  E F  G  H  L1  X  Y  Nhỏ nhất Lớn nhất   Năng suất khoan lớn nhất    Kg
3C-W14  10  10  28  55  121 58  3  18  107  132  40  73.8  14  88  Ø10 m8x12.5 m10x1.5 2.7
3C-W20  10  10  28  55 150 71  3  17  112  137  46  88.8 20  112  Ø15 m8x12.5 m10x1.5 4.0
3C-W22  10  10  28  55  162 76  3  17  114  139  46  88.8 22  128  Ø20 m8x12.5 m10x1.5 4.8
3C-W26  10  10  28  55  191 92  15  118.5  143.5 46  88.8 26   152  Ø30 m8x12.5 m10x1.5  7.2
 3C-W36  10  10  28  72  251 114  3  15  141  166 70.7  70.7 36   200  Ø50 m8x12.5 m10x1.5  12.8

Hình ảnh nội tuyến 1

 

 

vat tu nganh go
vat tu nganh go