VIDEO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0908.414.505

  • vietnamgiahan
Chi tiết

Lưỡi Cưa Đĩa Hợp Kim

Mã sản phẩm:
Loại: Vật Tư Ngành Gỗ
Thông tin sản phẩm
O.D NO. OF TEETH THICKNESS BORE
Đường kính ngoài số lưỡng răng cưa độ dày lưỡi Đường kính trông
  255Ø 30T 2.2 25.4Ø 50Ø 70Ø
  255Ø 30T 2.6 25.4Ø 50Ø 70Ø
  255Ø 30T 3.0 25.4Ø 50Ø 70Ø
  305Ø 36T 2.6 25.4Ø 50Ø 70Ø
*305Ø 36T 3.0 25.4Ø 50Ø 70Ø
  355Ø 30T 3.2 25.4Ø 50Ø 70Ø
355 36T 3.2 70   Ø    
355 36T 3.4 70   Ø    
355 36T 3.4 70   Ø    
  405Ø 30T 3.4 70   Ø    
  405Ø 30T 4.0 70   Ø    
vat tu nganh go
vat tu nganh go