VIDEO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0908.414.505

  • vietnamgiahan
Chi tiết

Ổ Dao Bào

Mã sản phẩm:
Loại: Vật Tư Ngành Gỗ
Thông tin sản phẩm
 
AccessoriesSize(mm)
50 x 12 x 1.5
30 x 12 x 1.5
48 x 16 x 10
28 x 16 x 10
M10 x 20
5 x 100

 

 

ITEM No.ØD
mm
B
mm
Ød
mm
Z
AM10 10030 100 30 30/31.75/35/40 4
AM10 10050 100 50 30/31.75/35/40 4
AM10 12530 125 30 30/31.75/35/40 4
AM10 12550 125 50 30/31.75/35/40 4
Từ khóa : Ổ Dao Bào
vat tu nganh go
vat tu nganh go